Sa pagdating ng mga

Kailan pa nakasulat na malapit nang dumating si Kristo? Ano ang dapat ikonsidera sa pag-unawa sa salitang “malapit na”? Umibig akong muli hindi lamabg sa pag-ibig kundi sa kapasidad ng tula na gisingin ang ating mga damdamin na matagal nang pinamanhid ng paulit-ulit na pagkabigo."-- Jerry B.Share Thisang kwentong ito ay halaw lamang sa malikot na kaisipan ng may-akda…

Ang pagkakaroon ng buhay na ugnayan sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga tagubiling nakatala sa Bibliya, ang siyang tiyak na daan papasok sa langit at sa buhay na walang-hanggan.Naglalaman ang paksang ito ng sample na teksto para sa pagbating mensaheng e-mail na ipapadala sa mga bagong user.Gumamit ng pagbating mensahe upang sabihin sa mga user ang tungkol sa kanilang bagong cloud-based na e-mail account at ibigay sa kanila ang user ID at password upang mag-sign in sa kanilang account sa unang pagkakataon.With your new account, you get: Access from anywhere.Use a Web browser to access your mailbox from any computer that has an Internet connection. Use this account to send and receive mail from your other e-mail accounts. Complete the account registration by verifying your account information.